Persondata politik

Det er vigtigt at du føler dig tryg ved at handle på PlastDK.dk. PlastDK driver og er dataansvarlig for alle PlastDKs hjemmesider, herunder PlastDK.dk. Vi lever op til alle regler i persondataloven. Vi er også forpligtet i henhold til reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven. F.eks. vil relevante personoplysninger tidligst kunne slettes når tidsfristerne i lovgivningen er udløbet.

Når du betaler på PlastDK.dk, sker betalingen på en sikker forbindelse som sikrer, at dine betalingsoplysninger ikke er tilgængelige for uvedkommende. (Læs mere i afsnittet om betaling).

Vi registrerer IP-adressen hvorfra du foretager køb. Denne information kan anvendes i en evt. politiefterforskning da vi anmelder falske betalinger til politiet. Vi frigiver konto og andre personlige oplysninger når vi finder det nødvendigt for at følge gældende lov og for at imødegå svindel og bedrageri, f.eks. i forbindelse med kreditkort.

Hvilke oplysninger samler PlastDK.dk ind?

Informationer du giver os i forbindelse med køb:

Når du handler på PlastDK.dk, beder vi dig oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og eventuelt alternativ leveringsadresse. Vi opbevarer disse informationer sikkert. Vi registrerer og logger ikke disse personlige oplysninger, men anvender dem kun i forbindelse med oprettelse og ekspedition af dine bestillinger og for at hjælpe dig med dine henvendelser. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Vi benytter alene din e-mail-adresse som led i gennemførelsen af din ordre. Vil du gerne modtage vores nyhedsbrev, kræver det særlig accept fra dig.

Vi benytter ikke dit telefonnummer til at kontakte dig i salgsøjemed. Du vil kun blive kontaktet telefonisk, hvis der er problemer med din ordre og/eller for at få besked om din levering ca. en halv time før levering.

PlastDK hverken overdrager, sælger eller gør dine personlige oplysninger tilgængelige for tredjemand, herunder andre virksomheder.

Informationer du giver os i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev:

Hos PlastDK gør vi os umage for at følge gældende regler og love for god markedsføring. Derfor sender vi kun nyhedsbreve til modtagere, som selv har valgt at tilmelde sig. Hvis du har modtaget vores nyhedsbrev uden at have givet os din accept, kan det skyldes, at en person, som du kender, har videresendt nyhedsbrevet til dig.

Vi gemmer dine oplysninger i en database på en beskyttet server. Det er kun PlastDKs web ansvarlige i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, der har adgang til dine oplysninger.

Vi garanterer, at vi ikke videregiver eller sælger din e-mailadresse til andre virksomheder.

    Egå, 01.03.2017